P-1

1,020,000 ₫

Mô tả sản phẩm

THÔNG TIN CƠ BẢN

Vách ngăn tiểu

Đã bao gồm: giá đỡ, vít, nở bắt cố định tường, mũ ốc.

 

Comments

comments